merkelig 
Jeg har nå relativt uregelmessig skrevet i denne bloggen for litt over en måned (stemmer det?) - og utgangspunktet er å ha en plass å gå til når jeg ikke har lyst til å skrive mer eller ikke kommer fremover med det jeg skriver på eller når jeg er frustrert etc. altså en samleplass for tanker som kan bli lest men som samtidig ikke er noe mange mennesker klikker seg inn på for å lese - og jeg merker etterhvert at tilbakemeldinger ville ha gjort det hele mer interessant.
Det betyr at syndikattanken hos bloggere er noe jeg deler og kan forstå. rart. har ikke tenkt på det tidligere.

Forøvrig var jeg inne på Kyss Frosken i går og traff børre og teamet hans. kaos. Kaos? sa børre fullstendig uenig. Han synes at det så fortreffelig ordentlig og bra ut - i allefall når man sammenligner det med hvordan det så ut på Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst få timer før utstillingen hans der åpnet i 2001.
Nuvell, pressevisning er først om to timer. åpning i morgen. Når jeg gikk forbi frosken kl. 2 i natt var det høy musikk og tydeligvis folk i sving med å arbeide der.[ 753 comments ] ( 17858 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink  |  related link  |   ( 3 / 1876 )
Psychedelic Norway 
after starting to putting my proposals out on the net - here is the one for Vårutstillingen. It is the raw version and some small things changed as a part of the dialog with the jury - who in the end choose another proposal. I havent seen the exhibition, it was taken down before I got to Oslo, so I cannot say anything about it. But here goes:


Psychedelic Norway is a non-existing expression. To have a closer look on the two words:

Psych·e·del·ic adj. 1. of or nothing a mental state characterized by a profound sense of intensified sensory perception, sometimes accompanied by severe perceptual distortion and hallucinations and by extreme feelings of either euphoria or despair. 2. of or nothing any of various drugs producing this state, as LSD, mescaline, or psilocybin. 3. resembling, characteristic of, or reproducing images, sounds, or the like, experienced while in such a state: psychedelic painting. Also, psychodelic. [PSYCHE + Gk dêl(os) visible, manifest, evident + -IC]

Nor·way n. 1. a kingdom in N Europe, in the W part of the Scandinavian Peninsula. 3,667,000 (est. 1963); 124,555 sq. Mi. Cap: . Norwegian. Norge. 2. a town in NW Michigan, in the Upper Peninsula. 3171 (1960). 3. a town in W Maine. 2656 (1960).

(source: Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language).


The word psychedelic have strong attachment to the sixties and seventies with the hay days for testing out drugs. And it have been hailed not only in literature (Like Naked Lunch), but it also has its own journalistic genre (Gonzo journalisms). In Norway one could state that Tommy Olsson have been a protagonist for strange and sometimes psychedelic tendencies although he states that his way if writing art critic is mainly inspired by the idée of being on drugs rather than being intoxicated in some way when writing.


This is of course not the only way of viewing psychedelic. Reproducing images or playing with the perception is another option. This is maybe a more interesting one. There are a lot of artist working with the intensifying of sensory perception today – Olafur Eliasson and Carsten Höller to mention but two who either comes from, or work in the Nordic countries.

We are mainly interested in the first definition on the word Norway and the first and third definition of the word Psychedelic. Although, it would be interesting to see how an artist would imagine that being psychedelic in Norway in Michigan would be like.

suggested list of artist:

Øystein Aasan
Josefine Lyche
Felix Gmelin
Heman Chong
Kalle Runeson


We would like to thank for the opportunity to present this project to the jury, and we are looking forward to hearing from the Fotogalleriet.With kind regards,
Leif Magne Tangen and Kaeseberg


[ 456 comments ] ( 8740 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink  |  related link  |   ( 3 / 1764 )
refusals 
merkelig. jeg er ikke kurator, men jeg merker det er en del små ting som jeg veldig gjerne vil relatere til det jeg driver på med. Derfor søkte jeg på vårutstillingen 05 (et knappt avslag, men dog et avslag), VU2006 og jeg har også søkt nordisk kulturråd om støtte til et prosjekt som heter The Alternative to What. Idag fikk jeg også avslag fra dem. Ikke så farlig, men det er altldig hyggelig når noen tror på det en gjør.

Det er bra å skrive, men det er vanskelig å komme inn i det med en gang. Alexander Kluge sa en gang at han trenger 3 dager for å komme inn i skrivingen. Etter det kan han dra så mye rundt som han bare vill, inne i hodet sitt skriver han da fremdeles. Tror det kan være slik for ganske mange.

[ 932 comments ] ( 51132 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink  |  related link  |   ( 3 / 1801 )
VI ELSKER STATEN. 
glemte å legge ut forslaget jeg sendte til VU2006. tror ikke de tar det, men likevel. her er det. Det er sammen med Margit Aasarmoen.

VI ELSKER STATEN
Torsdag, 9. April, 2005, 19:23 – konsept av Margit Åsarmoen og Leif Magne Tangen, for Vestlandsutstillingen 2006

stat (gjennom lavtysk fra latin status 'tilstand', nåværende betydning fra tysk og fransk)
1. land, rike Europas s-er / en fri og selvstendig s- / del av større land med en viss selvstendighet De forente s-er / forbundss-
2. de organer som organiserer, styrer et land være ansatt i s-en / betale skatt til s- og kommune / s-en må støtte utsatte næringer /
sammenslutning, institusjon
elske v1 (norrønt elska, av elskr 'som nærer kjærlighet til')
1. ha kjær, holde av, være glad i, like e- mannen sin, kona si / jeg e-r deg / e- friheten, fedrelandet / e- sin neste / e- sol og varme / han e-r å høre
sin egen stemme
2. dyrke, beundre, forgude e- Gud / adjektiv i perfektum partisipp: avholdt et e-t menneske
3. ha seksuell omgang (med) de e-t (med hverandre)
vi person pronomen, obj-form oss (vi trolig påvirket av svensk og dansk, jamfør norrønt vit 'vi to' ellers vér, dativ, akkusativ oss)
1. brukt av taleren om seg selv og alle i nærheten, i samme stilling og lignende, 1. person flertall, jamfør *II vår: / vi to / alle vi som bor her / vi som
er her / vi arbeidere / stakkars oss! / se på oss / på vegne av en institusjon, et firma og lignende: vi takker for forespørselen / allmenngjørende: vi
finner alltid unntak det fins / brukt om nasjonen: vi røyker mindre / substantiv(isk): det store vi det store flertallet
2. 1. person entall: kongelig flertall Vi Olav 5. / brukt av talere, journalister og lignende: først vil vi ta for oss / ofte spøkefullt: nå skal vi se
3. 2. person entall (eller flertall), særlig til barn: kom skal vi ta tran
(kilde Norsk Språkråd)
Hva er kunstens rolle i dag?

Utgangspunktet for dette konseptet er spørsmålet ”hva er staten” og ”hva er dens betydning, dens natur”. De er begge relevant i et land som Norge der man
har fra grunnen av sikret alle økonomiske og velferdsrettigheter fra starten av (tilsynelatende i alle fall). Spørsmålene lar vi foreløpig være ubesvart i all den
tid det ikke er noen grunn til å svare på dem før kunstnere blir invitert til utstillingen.
Er kunstverden det riktige stedet å være om man vil forandre verden
Utgangspunktet for dette konseptet ble født i de tider da alle kunstnere i Norge mailer til hverandre for å få vite hvem som har fått hvilke stipendier. Det var da
tanken slo ned:
vi elsker staten. Den statlige organiseringen i Norge er kanskje ikke unik, men den er meget ulik det som for eksempel venter en tysk kunstner som er ferdig
med studiene sine. I Norge er sjansen for å få et eller annet stipend i årene etter fullførelsen av utdanningen din relativ høy – prøv å forklar en tysker som er
involvert i kunst at mange, mange, mange får arbeidsstipendier bare to eller tre år etter at de er ferdige med utdannelsen sin.

Alt nå kan sovjetorganisasjonen se tilbake på en stor og ærerik historie. Og en enda veldigere venter den, og det ikke bare i Russland. Det viser seg overalt at overfor de kjempemessige krefter som finanskapitalen rår over Økonomisk og politisk, svikter de hittidige metoder for proletariatets Økonomiske og politiske kamp. En kan ikke oppgi dem, de er fremdeles uunnværlige i normale tider, men stundom blir de stilt overfor oppgaver som de ikke makter, hvor bare en sammenfatning av alle arbeiderklassens politiske og Økonomiske midler kan
føre fram

Katusky - 1917

Det er en enorm forskjell på denne oppfatningen av staten som kommer til syne her i denne korte sammenfatningen fra 4.april 1917 – altså lenge før
revolusjonen i Oktober. I dagens Norge, et land som er trygt og velfungerende er det ingen som virkelig kunne tenke seg å ha en annen form for stat. Det er
ingen som riktig kan se langt nok til å fortelle andre at det vil skje en større forandring som setter alt på spill. Hvordan påvirker dette kunsten, hva må gjøres
og hvordan står det til med kritikken i dette frihetens konsensusland? Kan det hende at vi er blitt lullet inn i en slags tilstand av tvale der Jante ikke bare lurer
om hjørnet men henger over som en paraply og sier: ikke pek deg ut, sørg for å holde din og de andres kurs stabil og ensrettet.
VI vil at dette spørsmålet skal vises også i utstillingens form. Er det mulig at Vestlandsutsitllingen har utspilt sin rolle? Om så hvilken fasong og struktur burde
utstillingen innta nå?
Hva har økonomismen og terrorismen til felles?
Således starter Lenin et av sine hovedkapitler i boken Hva må gjøres (was tun?) – og som slavoj Žižek skriver i hans bok om Lenin ”Revolution at the gate”.
Det er neon relevante spørsmål han stiller her som man også kan ta stilling til den dag idag ved å diskutere hvordan kan man på best mulig måte sette av
tankegods som kan spire og gro til noe nytt?

Ja, vi elsker

[ 871 comments ] ( 21284 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink  |  related link  |   ( 3.1 / 1803 )
"I am not going to blog this" 
Found this at Alex Halavais after reading throung jill/txt about not blogging - funny

[ 498 comments ] ( 7252 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink  |  related link  |   ( 3.1 / 1629 )

Back Next